İletişim Engelleri Ve Çözümleri

3 Yorum
İnsanların en büyük arzusu kendilerine önem verilmesidir. ( Dewey )


İşte bu güzel sözden hareketle biz de iletişim ve sorunlarıyla ilgili seminere gittik. Gittik ki bu konuda gerek kendimiz gerekse karşımızdakilerle ilgili bir sorun varsa çözmeye çalışalım. Tabii önce farkına varalım. Bazen farkında olmadan da tıkanıyor ilişkiler. Kişinin kendinde göremediği eksiklikler ya da karşısındaki kişide var olduğunu zannettiği ama aslında düşündüğü gibi olmayan davranış ve duygularla ilgili hüküm vermede yapılan yanlışlarla ortaya çıkan çözümsüzlükler yok mu hayatımızda?

Sibel Aslantepe'nin Happy Nest'te yaptığı atölye çalışmasında, ilişkilerdeki iletişim engellerini ortaya koyarak kişisel dünyamızdaki barışçıl halin sağlanmasına katkıda bulunmaktı amaç. Faydalı olacağını düşündüğüm bu çalışmaya katılarak Sibel Hanım'ın söyleyişiyle "şifalandığımı" düşünüyorum. Çalışmaya katılan her birey bu çalışmada ihtiyacı olanı alıyor. Dışarıdan bakmayı deneyimleyip aradığı bazı sorulara cevaplar bulabiliyor.
Katıldığımız psikodramatik oyundan örneklerle çalışmayı sizlere biraz anlatmaya ve konuyla ilgili kendi duygu ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım.

Kısa bir tanışma faslından sonra iletişim nedir, ne değildir ile ilgili konuştuk. Kısa kısa notlarım:

İletişim iki birey arasındaki mesaj alış verişidir. Anlamların paylaşım sürecidir. Anlamayı, anlatabilmeyi, anlaşılabilmeyi kapsar.
Kişilik oluşumunda bireyin, hayatındaki diğer önemli bireylerle etkileşimi önemlidir.

Etkili iletişimde, kendini tanımak, kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek önemlidir. Karşımızdakini etkin dinlemek, empati kurabilmek, hoşgörülü ve ön yargısız olmak, eleştirilere karşı açık olmak, beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek etkili iletişim becerilerine girer.

Etkili iletişim becerilerinde;
Davranış- yargı ayrımı yapabilmek,
ben-sen dili arasındaki farklılığı fark etmek,
kızgınlığın alt duygularını bulmak,
doğru zaman - doğru ifade halini öğrenmek,
kendi iletişim engellerini oluşturan değerlerini gözden geçirmek,
kızgınlığın etkili bir dille ifadesini sağlamak,
çatışma çözme yöntemini öğrenmek,
sahip olduğumuz değerlerin iletişimimiz üzerindeki etkisini görmek esastır.

İletişim engelleri nelerdir?
Öğüt verme- Çözüm getirme
Emretme- Yönetme
Uyarma- Tehdit etme
Ahlak dersi verme
Mantık yoluyla inandırma
Övme- Görüşüne katılma
Teşhis- Tanı koyma
Araştırmak- Soruşturmak
Yargılama-Eleştirme- Suçlama
Gülünç duruma düşürme
Teselli etme
Konuyu değiştirme- işi alaya vurmaOyunlara başlamadan önce, herkes kendi iletişim eksikleri ya da beklentilerinden bahsetti. Oynadığımız oyunlarla bu açıklar çok net gösterdi kendini.
İlk oyunumuz Sibel Hanım'ın bize sunduğu nesnelerden bize ait olduğunu hissettiğimiz, bizi ifade ettiğini düşündüğümüz nesneyi seçmekti. Ben içinde mor renkli boya olan şişeyi seçtim. Daha sonra sırayla birbirimizin elindeki nesneyi ve seçen kişiyle ilgili düşüncelerimizi söyledik. O nesneleri tesadüf eseri seçmemiştik. Nesneyi tarif ederken, seçen kişiyi de tarif ediyorduk.
Mor boya ve benim için söylenenler.
Renkli, yaratıcı, gizemli sıfatlarıyla birlikte sır, sanat, karışık, flu... gibi kelimelerle de ifade edildi. Bunlar ya beni ifade eden ya da dışarıdan kişilerin beni nasıl gördüğü ile ilgili ifadelerdi. Diğer katılımcılar da ifadelerin doğruluğunu onayladı. Herkes kendinden bir şeyler bulduğu nesneleri seçmişti. Ya da dışarıdan nasıl göründüğünü yansıtan nesneler.

Burada düşünmemiz gereken, karşımızdaki kişilerin bizi nasıl gördüğü ve bunun doğru olup olmadığıydı. Benim için ve seçtiğim nesne için ifade edilen şeyler; duygularını yansıtmama, gizem gibi kavramlar, aslında tam tersi olduğumu düşündüğüm halde dışarıdan böyle bir izlenim verişim üzerinde düşünmem için bir farkındalık yaratmıştı.

Diğer oyunumuz değer-davranış kavramlarıyla ilgiliydi. Önce davranışa örnek olarak karşı taraftan görüp de hoşlanmadığımız örnekler verdik. Daha sonra bu davranışı psikodramatik oyunla canlandırdık. Davranışa örnek veren kişi, dışarıdan bakan bir gözle davranışı, kendi tepkisini, karşısındakinin tepkisini deneyimleme fırsatı buldu. Kendi adına çıkarımlarda bulundu.

Bir başka oyun ise değerlerimizle ilgiliydi. Bir kağıda önem verdiğimiz değerleri yazdık. İçimizden bir kişinin değerlerini sıralaması istendi. Daha sonra bu değerleri ( sevgi, fedakarlık, dürüstlük... ) canlandırmak için seçildik. Ve yine Sibel Hanım'ın dediği gibi bu seçimler tesadüf değildi. Seçilen kişinin o değer ile ilgili çözülmesi gereken bir durumu olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde olumsuz değerler için de seçimler yapıldı. Yani hepimiz iki değer için seçilmiş olduk. Benim olumsuz değerim içten pazarlık ve yalancılıktı. ( Bunlar aynı zamanda benim için de sorun olan değerlerdi. İletişim sorunlarından bahsederken, insanların oldukları gibi görünmemesinden memnun olmadığımı vurgulamıştım. ) Bana verilen olumlu değer ise sevgiydi.

Bu çalışmayı da katılımcılar olarak kendi adımıza almamız gerekeni alarak, şifalanarak noktaladık.

Benim şifa cümlelerime gelince:  Kimi zaman duygu aynı hissettiklerin farklı olabilir. Davranışın farklı yansır. Sonuç olarak farklı algılanırsın. Farklı algılanınca beklenmedik bir davranışla karşılaşırsın. Bu davranışla birlikte duyguların değişir. Bunun sonucunda da algılandığın biçimde davranış geliştirmeye başlarsın.

Nasıl? Karışık değil mi? Siz iyisi mi bir fırsatını bulup bir ara atölye çalışmalarına katılın. Tabii şifa vermek ve şifalanmak istiyorsanız.

Her Perşembe Happy Nest'te gerçekleşecek atölye çalışmaları için ayrıntılı bilgiyi Happy Nest internet sitesi ve sosyal medya sayfalarından edinebilir ya da telefonla bilgi alabilirsiniz.

Herkese şifalar dilerim......:)))))3 yorum

özellikle ben anne olduktan sonra iletişime daha bir değer verir oldum. Doğan Cüceloğlunun iletişim donanımları kitabını okuyorum eksikleri belirliyorum yavaş yavaş uygulamaya geçirmeye uğraşıyorum.

okumak isterseniz http://anneyimkeyifliyim.blogspot.com.tr/2015/03/iletisim-donanimlari-notlarim-1.html

Teşekkür ederim keyifli anne. Okumak isterim tabii. Hatta hemen bakıyorum.

Yorum için açıklama