Sanatsız Bir Millet

Yorum Ekle
         
 TÜSAK Yasası Türkiye Sanat Kurumu kurulmasına yönelik yasa tasarısıdır. Tasarıda sanat alanında faaliyet gösteren tüm devlet kurumları kaldırılıyor. Gerekçelerinden biri  devlet tiyatrolarının bütçeye olan mali yükü. Tüm dünyada devlet, tiyatro, bale, opera gibi sanat dallarını destekler. Devlet, maliyetleri pahalı olan, kişisel olarak yapılması zor olan  bu sanat dallarının halka ucuz ve kaliteli olarak ulaşmasını sağlar. Sanatçısına bu desteği çok görmez. Çünkü sanatın toplumların direği olduğunu bilir.
             Anayasada " Sanatın ve sanatçının korunması" başlıklı bir madde vardır. "Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır", diye yazar. Son zamanlarda bu maddeye aykırı pek çok şey yaşandı. Son olarak da yasalaşması düşünülen tasarı ile sanata bakış açısı bir kez daha ortaya konuyor.
            Amaç bazı düzenlemelere gitmek olsaydı-ki buna belki de ihtiyaç vardır- sanatçı, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim  temsilcileri ile görüşülüp gerekli düzenlemeler sağlanabilirdi. Tamamen hükümete bağlı olan TÜSAK kurumu özerk de olmayacaktır ve bu da kültür hakkının özgürlüğünü sağlamaktan uzaktır. Sonuç olarak sanat denetim altına alınmış olacak. Oynanacak oyunlar seçilecek, destek alamayan opera ve bale bir süre sonra sahnelenemeyecek.
            Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözüyle anlatmak istediği sanatın bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için gerekliliğidir. Sanata ve sanatçıya verilen değer, o toplumun medeniyet seviyesini gösterir.
            Dünya Tiyatrolar Gününü, tiyatronun ve sanatın değerini yitirmesi için yapılan müdahalelere inat, inançla, sevgiyle ve yaşayacağına yürekten inanarak kutlamak istiyorum.
         

  TÜSAK yasasına hayır demek için başlatılan bir imza kampanyası var. En azından bu konudaki fikrimizi ifade etmek için kampanyaya destek için imza verebiliriz.

http://www.change.org/tr/kampanyalar/t-c-ba%C5%9Fbakanlik-devlet-tiyatrolari-devlet-opera-ve-balesi-g%C3%BCzel-sanatlar-ve-senfoni-orkestralari-kapatilamaz-t%C3%BCsak-yasa-tasarisini-geri-%C3%A7ek-sanata-evet#share
Yorum için açıklama